Toiminta

Kylällä järjestetään monenlaista toimintaa, josta osa on jatkuvaa ja osa erilaisia tapahtumia. Järjestäjinä ovat yleensä Tuuralan kyläyhdistys ja/tai Tuuralan palveluiden kehittämisyhdistys.

Osalla järjestettävistä tapahtumista on jo pitkät perinteet, näitä ovat muiden muassa laskiaisrieha, Tuuralanmielisten hiihtolomamatka Lappiin, juhannusjuhlat, onkikisat ja pikkujoulut. Muita ovat olleet erilaiset konsertit, tanssit, kurssit ja matkat. Ideoita otetaan mielellään vastaan, niiden kanssa voi lähestyä vaikka kyläyhdistyksen hallituksen jäseniä.

Kyläyhdistyksen varainhankintaa hoidetaan erilaisilla talkoilla (hoidetaan lipunmyyntiä, järjestysmies- tai liikenteenohjaustehtäviä ym). Lisäksi käynnissä on jatkuva sanomalehtipaperinkeräys (keräyspiste kylätalon ulkorakennuksessa) sekä metalliromun keräys (keräyslava kylätalon ulkorakennuksen vieressä).

Patikkareitistö

Kyläyhdistys on tehnyt Isonkyrön kunnan kanssa huoltosopimuksen Kyrönmaan yhteisen patikkareitistön hoitamisesta Tuuralaan osuvan pätkän osalta. 2000-luvun alkupuolella valmistunut reitistö kokee ison uudistuksen vuonna 2021, ja myös kylän hoitama pätkä muuttuu oleellisesti. Jatkossa hoidettavana on pätkä Tuuralan metsästysmajalta Hangasnevan laavulle ja edelleen Lehmäjoen rajalle. Tästä merkittävä osa on pitkospuita, joita on uusittu 2020-2021. Uudistuksen pitäisi valmistua loppukesään 2021 mennessä. 

 

Perinnemaisema

Tuuralan kylä kantaa oman vastuunsa perinnemaisemien säilyttämisessä. Tästä konkreettinen esimerkki on vuonna 2006 aloitettu kylän alueiden maisemanhoitotyö, joka sai alkusysäyksensä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2005 alueella tekemästä kartoituksesta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä koskevasta yleissuunnitelmasta. Kokonaisuudessaan kyseinen Ympäristökeskuksen julkaisu on luettavissa www.ymparisto.fi -palvelussa.

Tuuralasta siellä todetaan mm. seuraavasti:

Kyrönjoen pohjoispuolella Tuuralan kylässä sijaitsee luonnonmäki, jonka käytöllä on pitkä historia. Sodan aikaan mäeltä hävisivät asuin- ja ulkorakennukset, minkä jälkeen mäkeä on käytetty etenkin talviurheilun merkeissä.
...

Rehevästä kasvillisuudestaan huolimatta mäeltä löytyy myös pieniä alueen luontoarvoja lisääviä elinympäristöjä. Etelään laskevan rinteen juurella, tiehen rajautuen, on paahteinen laikku, jolla kasvaa ketomaista kasvillisuutta. Kulottuneiden heinien seassa kasvavat ketoneilikka, ahomansikka, pukinjuuri, kissankello, siankärsämö, hiirenvirna ja niittynätkelmä. Havaittu ketoneilikkaesiintymä on ainut laatuaan koko suunnittelualueella. Ketoneilikka on valtakunnallisesti silmälläpidettävä putkilokasvi.

Yhyres-yhdistyksen alkuavulla alettiin kylällä toteuttaa Myllymäelle ja kaffilanrannalle suunniteltuja hoitotoimia. Maisemanhoitoavuksi vuokrattiin lampaita, jotka ovat lisäksi osoittautuneet pidetyiksi ja odotetuiksi kaffilanrannan kesävieraiksi. Vuodesta 2015 lähtien kylä on toteuttanut maisemanhoitoa itsenäisesti.